Dobry posiłek w szpitalu

Idea programu

Program „Dobry posiłek w szpitalu” stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości opieki medycznej oraz zdrowia pacjentów.

Jego celem jest:
  • zapewnienie pacjentom wyżywienia odpowiedniego dla ich stanu zdrowia zgodnie z zaleceniami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia
  • zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach.

Kluczowe wymagania

Realizując program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu” należy:
JADŁOSPISY
Opracowywać jadłospisy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz publikować je na stronie internetowej.
DIETETYK
Zapewnić w szpitalu obecność przynajmniej jednego dietetyka pracującego na minimum ½ etatu.
POSIŁKI
Zapewnić regularność posiłków. Maksymalna przerwa między posiłkami nie może wynosić więcej niż 12 godzin.
OCENA POSIŁKÓW
Codziennie oceniać zgodność posiłków z jadłospisem a sprawdzać ich parametry jak np. temperatura, zapach, wygląd.
ZDJĘCIA POSIŁKÓW
Codziennie publikować na stronie internetowej zdjęcia co najmniej dwóch posiłków z najczęściej stosowanych diet.
ROZLICZENIA Z NFZ
Co miesiąc przygotowywać raport z realziacji programu i dokonywać rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ważne terminy

Pogram „Dobry posiłek w szpitalu” składa się z następujących etapów
14 dni
tyle czasu ma oddział NFZ na ocenę wniosku szpitala
31 grudnia 2023 r.
ostatni dzień zawierania z NFZ umów na realizację programu
30 czerwca 2024 r.
zakończenie programu
„Dobry posiłek w szpitalu”
31 października 2024 r.
zakończenie ewaluacji programu pilotażowego

Jak przystąpić do programu?

Aby przystąpić do programu pilotażowego należy:
1.
Złożyć wniosek o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na rozpatrzenie wniosku NFZ ma 14 dni
2.
Podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Fundusz.
3.
Zapewnić organizację żywienia i edukacji żywieniowej pacjentów zgodnie z wymaganiami programu „Dobry posiłek w szpitalu”

Dobre posiłki w szpitalach

Prezentacja konkretnego studium przypadku jest doskonałą metodą na pokazanie efektywności programu "Dobry posiłek w szpitalu". Analiza taka dostarcza wartościowych danych i wzmacnia przekaz marketingowy. Opinie i recenzje są więc dla Rekeep Polska ważnym wskaźnikiem satysfakcji klientów oraz narzędziem promocji ich usług. Przez świadome zarządzanie nimi firma może nie tylko poprawić jakość swoich usług, ale także zbudować silną i rozpoznawalną markę na rynku usług cateringu szpitalnego.

Ważnym aspektem jest też monitoring i analiza opinii. Regularna analiza tego, co mówią o usługach firmy klienci, pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby oraz preferencje odbiorców. Wprowadzanie zmian na podstawie konkretnych sugestii i komentarzy może być ważnym elementem strategii, pokazującym, że firma jest elastyczna i potrafi dostosować się do oczekiwań rynku. Opinie mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Szczególnie wartościowe recenzje, które mówią nie tylko o samych posiłkach, ale również o całokształcie obsługi – od zamówienia, przez dostawę, aż po obsługę klienta – mogą być świetnym materiałem do tworzenia case studies, które zostaną zaprezentowane na konferencjach branżowych, w webinariach czy w postach na blogu firmy. W taki sposób, pozitwne opinie i recenzje stają się nie tylko dowodem zadowolenia klientów, ale także ważnym narzędziem promocyjnym, które może przyciągnąć nowe szpitale do współpracy.